Předpověď okamžiků minim zákrytových dvojhvězd

Katalog: BRKA 2005 Z   (1515 hvězd)

POZOR - neaktuální katalog! Použijte raději předpovědi na var.astro.cz

Večerní datum noci: . . (den, měsíc, rok)

Pozorovací stanoviště (pro výpočet výšky nad obzorem)
Ostrava   Brno   Úpice   Praha
vlastní: hodin v. d., stupňů s. š.

Minimální výška hvězdy v minimu nad obzorem: stupňů

Vypsat jen hvězdy se střední hvězdnou velikostí
v intervalu mag

Spočítat okamžiky minim:
geocentrické (tak jak se jeví pozorovateli na Zemi)
heliocentrické

zaokrouhlovat okamžiky minim na nejbližší půlhodinu

    Vypsat tyto údaje z katalogu BRKA:
okamžik minima (hodiny, minuty UT)
jméno hvězdy
hvězdné velikosti v maximu, primárním a sekundárním minimu + obor
bodové hodnocení sledovanosti
doba trvání zákrytu
doba zastávky v minimu
perioda
výška hvězdy nad obzorem v minimu
souřadnice hvězdy
existující mapka
typ hvězdy podle BRKA
základní minimum (JD)
zdroj elementů
astrofyzikální atraktivita systému
poznámka
identifikační číslo v katalogu GSC
změna oproti minulé verzi BRKA
juliánské datum okamžiku minima

Další omezující podmínky pro hvězdy:
Vypsat jen hvězdy se souřadnicemi v intervalu
R.A.   h (lze zadat i intervaly typu "od 23.6 h do 2.2 h")
Dekl. stupňů