Stručný návod k používání Munipacku pro DOS

V podstatě se jedná o provádění jedné položky za druhou v
tom pořadí, v jakém se vyskytují v menu. Pokud je vám funkce některé z
položek menu nejasná, můžete na ni najet a stisknout F1 - zobrazí se
anglická nápověda.

1. Ve File/Setup nastavte cestu k adresáři, obsahujícímu CCD snímky pro
fotometrii, cestu k dark framu a flat-fieldu (pokud nemáte dark nebo flat,
nevadí, pak nezadávejte nic). Cesty by neměly být příliš dlouhé (např.
C:\CCD\snimky - bez lomítka na konci!, C:\CCD\dark.st7, C:\CCD\flat.st7)

2. Proveďte příkaz List data (vytvoří seznam snímků)

3. Proveďte příkaz Convert data - převede snímky z původního formátu (např.
.st7, .st8 apod.) do univerzálního formátu FITS - jen s těmi se bude dále
pracovat. Tyto soubory se uloží do podadresáře FITS a budou pojmenovány
KOU0001.FTS, KOU0002.FTS atd.

4. Proveďte příkaz List FITS files - vytvoří seznam FITS snímků

5. Pokud máte dark frame a flat-field, proveďte Dark correction resp. Flat
correction - odečtení darku a podělení flatem aplikované na všechny měřené
snímky FITS

6. Photometry options v menu Photometry prozatím přeskočte

7. Proveďte příkaz Photometry, čímž zahájíte vlastní fotometrii. Program
hledá na jednotlivých snímcích hvězdy a měří jejich jasnost. Výsledky jsou
zapisovány do souborů .ap, .coo a .srt v podadresáři FITS.
Všímejte si počtu hvězd, které program během fotometrie nachází - pokud je
jich mnohem víc, než vidíte na snímku (nebo naopak příliš málo), ukončete
"násilně" fotometrii stiskem Ctrl+Pause a pomocí "Photometry options" zkuste
změnit hodnotu parametru Threshold (práh detekce) - čím menší číslo, tím víc
hvězd program najde (ale pokud to přeženete, najde i "duchy"). Pak můžete
fotometrii zkusit zopakovat.

8. V menu Matching zvolte Match now. Program začne identifikovat stejné
hvězdy na různých snímcích pomocí metody podobných trojůhelníků. Pokud se to
nedaří, program vypisuje chybové hlášky. Důvodem může být málo detekovaných
hvězd (méně než 4, např. kvůli oblačnosti) nebo je třeba zvolit jiný referenční
snímek pomocí "Reference file" - jedná se o FTS snímek, podle kterého jsou
ostatní identifikovány, musí být tedy dostatečně kvalitní.

9. Menu Plotting. Aperture size nechejte rovno 1 (vyhovuje pro většinu
případů). V Select output zvolte typ dat, která chcete dostat na výstupu
(Differential magnitudes - vypisují se rozdíly magnitud
proměnná-první_srovnávačka, proměnná-druhá_srovnávačka atd.; Instrumental
magnitudes - vypisují se přímo instrumentální magnitudy vybraných hvězd -
vhodné např. pro absolutní fotometrii nebo sledování průzračnosti atmosféry
během pozorování).

10. Spusťte Choose stars a myší vyberte hvězdy, které chcete měřit.

11. Pomocí Save data uložte vytvořená data do zvoleného souboru (bude v
podadresáři Results) a pomocí Plot curve si můžete vykreslit výslednou
světelnou křivku z těchto dat.

12. Pokud jste v Choose stars zvolili uložení obrázku hvězdného pole s
označením vybraných hvězd do BMP souboru, pomocí Save field si tento obrázek
můžete uložit ve formátu GIF pod zvoleným jménem.

13. Poslední častěji používanou funkcí je Utilities/Data filtering - projede
výsledný datový soubor a vymaže z něj prázdné řádky (= hvězda nebyla
nalezena), řádky kde magnituda=99.999 (špatné měření, obvykle znamená, že
hvězda byla příliš slabá) a také řádky obsahující magnitudy s nadprůměrnou
nejistotou měření (větší než průměrná nejistota + koef.*sigma, kde koef.
volíte)

Snad vám tento stručný návod pomůže.
Hodně úspěchů přeje
Lukáš Král