O hvezdarne, pozorovani a pozorovatelich
Novinky
Cim pozorujeme
Hvezdy ktere pozorujeme
Fotogalerie
Archiv pozorovani
Seznam nasich odbornych publikaci
Ruzne materialy a odkazy

English Version

Stránky vytvořil
a spravuje
Lukáš Král

Jak získat
naše data /
Upozornění
TOPlist
Co je nového

2006-11-22 -- Byla aktualizována stránka Vybavení, stejn? jako stránka Publikace.

2005-05-10 -- Op?t za?ala fungovat e-mailová diskuse VSNET!

2004-04-15 -- Byly aktualizovány stránky Úvod a Vybavení.

2002-10-20 -- Tyto stránky prošly v minulých dnech rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní fungují zcela dynamicky na základ? PHP a MySQL databáze. Je možné nap?. vykreslit si sv?telnou k?ivku pro tisk, vyhledat hv?zdu, stáhnout datový soubor aj. Také p?ibyly nové snímky ve fotogalerii.

2002-02-28 -- V Astronomy and Astrophysics Letters vyšel ?lánek o pozorování superhump? p?i vzplanutích AL Com a WZ Sge. Pozorováními WZ Sge p?isp?li a mezi spoluautory jsou proto uvedeni i naši pozorovatelé T. Hynek, M. Kolasa a L. Král. PDF preprint je k prohlédnutí zde.

2001-11-15 -- V odborném ?asopise Astronomy&Astrophysics vyšla práce K. Matsumoty o hv?zd? CI Aquilae, kde jsme uvedeni jako spoluauto?i. Abstrakt si m?žete p?e?íst zde.

2001-08-30 -- P?idána nová pozorování hv?zd WZ Sge, DO Cyg a V 401 Lac.

2001-08-01 -- Pozorujeme trpasli?í novu WZ Sge ve vzplanutí!

2001-07-20 -- P?idána nová pozorování NSV 14781 + QX Cas. Také byla vytvo?ena stránka s krásnou fázovou k?ivkou cefeidy CF Cas.

2001-05-17 -- Na základ? našich dat byla publikována první odborná práce - níže zmín?ný ?lánek o AE UMa, který práv? vyšel v podob? IBVS 5080!

2001-04-12 -- B?hem zpracování pozorování QX Cas jsme si všimli prom?nnosti jiné hv?zdy v poli - NSV 14781!