O hvezdarne, pozorovani a pozorovatelich
Novinky
Cim pozorujeme
Hvezdy ktere pozorujeme
Fotogalerie
Archiv pozorovani
Seznam nasich odbornych publikaci
Ruzne materialy a odkazy

English Version

Stránky vytvořil
a spravuje
Lukáš Král

Jak získat
naše data /
Upozornění
TOPlist
Projekt Eridanus

Za tímto lehce tajemným pojmenováním se skrývají odborná pozorování prováděná skupinou amatérských astronomů – externích spolupracovníků Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě. (Eridanus jméno jednoho ze souhvězdí zimní oblohy a také bájná řeka ze starořeckých pověstí.)

Projekt Eridanus zahrnuje zejména pozorování vesmírných objektů pomocí CCD kamer a následné vyhodnocení měření. Specializujeme se zejména na měření jasnosti proměnných hvězd, tzv. CCD fotometrii. Naměřená data předáváme profesionálním astronomům k dalšímu zpracování a k publikaci v odborné literatuře. Díky tomu jsme již spoluautory několika článků v mezinárodních vědeckých časopisech (viz Publikace). Většinu výsledků našich pozorování najdete v sekci On-line data.

Kromě těchto vědeckých pozorování také čas od času pořizujeme pohledné snímky zajímavých objektů vzdáleného vesmíru, těles Sluneční soustavy a různých nebeských úkazů, a to pomocí CCD techniky i klasické fotografie. Tyto obrázky najdete ve Fotogalerii.

Pokud jste v astronomii nováčky a nevíte např. co je to CCD kamera nebo proměnná hvězda, jak probíhá typické pozorování nebo co je jeho výsledkem, připravili jsme pro vás vysvětlení.

Kde pozorujeme

HaP J. Palisy - kliknete pro panoramaticky pohled Naše pozorování probíhají na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy VŠB-TU Ostrava, kterou najdete na západním okraji města, mezi Porubou a Krásným Polem. Díky podpoře vedení hvězdárny a planetária (jmenovitě RNDr. Tomáše Gráfa, Ph.D., vedoucího HaP J. Palisy) můžeme prakticky neomezeně využívat zázemí i přístrojovou techniku hvězdárny. Informace o našem dostupném vybavení najdete na stránce Přístrojové vybavení.

Pozorovatelé

V současné době se do projektu Eridanus zapojují zejména tito pozorovatelé (podle abecedy): Martin Folta, Tomáš Hynek, Tomáš Havlík, Marek Kolasa, Lukáš Král, Hana Kučáková, Veronika Němcová, Kamila Plšková, Dominik Ramík, Petr Šťastný, Martin Vilášek, a příležitostně i někteří další.

Trocha historie

První CCD kamera (SBIG ST-7) byla hvězdárnou zakoupena v roce 1996 a ještě toho roku se s ní začalo pozorovat. Nejprve jsme se s ní pochopitelně učili zacházet, a tak to bylo období pořizování jednoduchých snímků objektů vzdáleného vesmíru (hvězdokupy, galaxie, mlhoviny apod.).

Postupem času jsme se začali zajímat o fotometrii (tj. měření okamžité jasnosti) proměnných hvězd, ke které je CCD technologie jako stvořená. První taková pozorování vznikla na konci léta 1997.

Původním odborným záměrem byla CCD fotometrie tzv. kataklyzmických, vzácně se zjasňujících proměnných hvězd, a to ve spolupráci s celosvětovou sítí CCD pozorovatelů CBA. Postupně jsme se zapojili do podobně zaměřené mezinárodní sítě VSNET s centrem v Japonsku, a výsledkem jsou společné odborné publikace.

V prvních letech jsme však neměli pro pozorování kataklyzmických proměnných dostatečně veliký dalekohled, a tak jsme začali pozorovat zákrytové dvojhvězdy, které má ve svém programu organizace B.R.N.O.

V roce 2001 jsme navázali spolupráci s Doc. RNDr. Markem Wolfem, CSc. z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy v Praze. Začali jsme pro něj dlouhodobě pozorovat vybrané zákrytové dvojhvězdy s excentrickými drahami.

V roce 2004 jsme také začali pozorovat dlouhoperiodické proměnné hvězdy typu Mira, a to pod vedením RNDr. Tomáše Gráfa, Ph.D., vedoucího HaP J. Palisy.

Podrobné informace o hvězdách zařazených do našeho pozorovacího programu najdete v sekci Proměnné hvězdy.